Współpracujemy z:

Rozwiązania dla dużych obiektów, sieci hotelowych i pojedynczych hoteli budujemy w oparciu o współpracę z renomowanymi partnerami technologicznymi. Wynikające z wielu lat współpracy zaufanie pozwala nam korzystać nie tylko z dostarczanego przez nich sprzętu i usług, ale przede wszystkim know-how i doświadczenia.

Partnerzy technologiczni: