Rekomendują nas...

Sitech Poland Sp. z o.o.

“SITECH POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6 niniejszym zaświadcza, iż firma UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jana Pawła II 27 wykonała w dniu 10 lutego 2014 roku podłączenie w siedzibie naszej spółki usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej
przepływności łącza symetrycznego 25 Mbps oraz usługi telefonicznej ISDN PRA.

Firma wykazała się wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem, dzięki czemu prace instalatorskie zakończyły się w terminie określonym umową Zarówno wykonanie podłączenia, jak i świadczenie usługi odbywa się należycie.

Na podstawie wykonanego podłączenia i świadczonej usługi stwierdzamy, iż UPC Polska Sp. z o. o. jest godnym polecenia operatorem telekomunikacyjnym.”

Tomasz Skrzypiec
SITECH
POLAND Sp. z o. o. Kraków

T-Mobile Polska

„Działając w imieniu firmy T Mobile Polska, niniejszym potwierdzam, że forma UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy al Solidarności 171 00 871
Warszawa, NIP 5262461791 zrealizowała i świadczy na rzecz T Mobile Polska S A usługi transmisji danych L2 w 25 lokalizacjach w różnych województwach na terenie
Polski.

Wszystkie prace związane z konfigurowaniem i dostarczeniem usług zostały wykonane terminowo, profesjonalnie oraz zgodnie z naszymi wymaganiami
Jesteśmy zadowoleni z poziomu świadczonych usług oraz z obsługi i kontaktu z firmą UPC Polska Sp. z o. o. Bazując na naszym doświadczeniu we współpracy z UPC Polska Sp. z o. o. możemy polecić tą firmę jako biznesowego partnera w świadczeniu usług telekomunikacyjnych.”

Daniel Mateusiak,
Kierownik Działu Realizacji i Transmisji
T-Mobile Polska SA, Warszawa

Żabka Polska Sp. z o.o.

“Działając w imieniu Żabka Polska Sp. z o.o. niniejszym potwierdzam, że firma UPC Polska Sp. z o.o. zrealizowała i świadczy na rzecz Żabka Polska Sp. z o.o. usługę dostępu do Internetu w ponad 700 sklepach zlokalizowanych w całej Polsce.

Żabka Polska Sp. z o.o. to największa sieć małych i wygodnych sklepów spożywczych działających w Polsce, każdego dnia odpowiadając na potrzeby milionów Klientów. Przez 23 lata obecności na polskim rynku firma ugruntowała pozycję lidera segmentu modern convenience.

Zakres zadań zdefiniowanych w umowie został zrealizowany szybko i z należytą starannością. Bieżąca współpraca z firmą UPC Polska Sp. z o.o. układa się bardzo dobrze. Wszelkie zgłoszenia realizowane są terminowo a informacje oraz odpowiedzi na pytania udzielane bez zbędnej zwłoki.

Na podstawie przeprowadzonych prac oraz codziennej obsługi stwierdzamy, że UPC Polska Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem biznesowym i dostawcą usług telekomunikacyjnych.”

Łukasz Taterka, Dyrektor Centrum Usług dla Biznesu
Żabka Polska Sp. z o.o. w Poznaniu