Łącze dedykowane do bezpiecznego i szybkiego dostępu do Internetu

Łącze dedykowane do bezpiecznego i szybkiego dostępu do Internetu

Dostarczamy gwarantowane, symetryczne pasmo do połączenia z Internetem – od routera brzegowego do dostawcy. W zależności od potrzeb i wymagań hotelu oferujemy usługę dostępu do Internetu przez dedykowany światłowód z szybkością transmisji od 10 Mb/s, do nawet 10 Gb/s. Dobór prędkości łącza podyktowany jest najczęściej ilością pokoi i wewnętrznych standardów hotelu określających preferowaną przepływność na użytkownika, ilością adresów IP.

Klient nie dzieli łącza z żadnym innym podmiotem i korzysta z gwarantowanego SLA [Service Level Agreement], czyli pisemnej gwarancji jakości i ciągłości świadczenia usługi. Opcjonalnie, możliwe jest zastosowanie protokołu BGP [Border Gateway Protocol] umożliwiającego rozkład ruchu między kilka łączy dostępowych.

Łącze nadzorowane jest 24/7/365 dni przez NOC [Network Operations Center].

Dostarczamy gwarantowane, symetryczne pasmo do połączenia z Internetem – od routera brzegowego do dostawcy. W zależności od potrzeb i wymagań hotelu oferujemy usługę dostępu do Internetu przez dedykowany światłowód z szybkością transmisji od 10 Mb/s, do nawet 10 Gb/s. Dobór prędkości łącza podyktowany jest najczęściej ilością pokoi i wewnętrznych standardów hotelu określających preferowaną przepływność na użytkownika, ilością adresów IP.

Klient nie dzieli łącza z żadnym innym podmiotem i korzysta z gwarantowanego SLA [Service Level Agreement], czyli pisemnej gwarancji jakości i ciągłości świadczenia usługi. Opcjonalnie, możliwe jest zastosowanie protokołu BGP [Border Gateway Protocol] umożliwiającego rozkład ruchu między kilka łączy dostępowych.

Łącze nadzorowane jest 24/7/365 dni przez NOC [Network Operations Center].

Umów kontakt z doradcą