Kolokacja dla infrastruktury IT zapewniająca bezpieczeństwo i ciągłość dostępu

Kolokacja dla infrastruktury IT zapewniająca bezpieczeństwo i ciągłość dostępu

Udostępniamy usługę kolokacji infrastruktury IT w jednym z 6, rozproszonych geograficznie centrów danych, z uwzględnieniem elastycznego doboru wielości szaf lub kolokacji w kioskach lub modułach.

W ramach usługi kolokacji zapewniamy optymalne warunki środowiskowe dla urządzenia zgodne z normą ANSI TIA-942, obejmujące:

  • niezależne źródła zasilania działające w systemie N+1,
  • system podtrzymania zasilania UPS w systemie 2N,
  • instalacje klimatyzacyjne pracujące w systemie N+1,
  • oraz lokalizację centrum danych zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo.

Udostępniamy usługę kolokacji infrastruktury IT w jednym z 6, rozproszonych geograficznie centrów danych, z uwzględnieniem elastycznego doboru wielości szaf lub kolokacji w kioskach lub modułach.

W ramach usługi kolokacji zapewniamy optymalne warunki środowiskowe dla urządzenia zgodne z normą ANSI TIA-942, obejmujące:

  • niezależne źródła zasilania działające w systemie N+1,
  • system podtrzymania zasilania UPS w systemie 2N,
  • instalacje klimatyzacyjne pracujące w systemie N+1,
  • oraz lokalizację centrum danych zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo.

Ponadto zapewniamy zabezpieczenie fizyczne przechowywanych zasobów poprzez zapewnienie ochrony fizycznej budynku, system kontroli dostępu osób, systemy monitoringu wizyjnego, odseparowanych stref świadczenia usług oraz systemów gaszenia gazami neutralnymi. Ciągłość działania centrum danych obejmuje również usługi telekomunikacyjne. Do ośrodków 3S Data Center doprowadzone są przyłącza światłowodowe z kilku niezależnych kierunków geograficznych zapewniając tym samym niezbędną redundancję łącz.

Dla klientów wymagających szczególnego bezpieczeństwa przechowywanych danych dla których kolokacja serwerów musi odbywać się w szczególnie kontrolowanym środowisku, proponujemy skorzystanie ze specjalnie wydzielonej Strefy Danych Osobowych w wybranym przez siebie centrum danych. Strefa ta spełnia restrykcyjne wymagania kolokacji serwerów oraz przechowywania danych wrażliwych zgodne z aktualnymi wytycznymi RODO. Kolokacja serwera odbywa się w monitorowanych elektronicznie szafach. Zgodność oraz bezpieczeństwo potwierdzone zostało dodatkowo certyfikatem zewnętrznej firmy audytującej Standarder – Program: Dane Osobowe pod Kontrolą.

Kolokacja serwera może być konsultowana z inżynierami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury centrum danych 3S Data Center celem zoptymalizowania warunków jego pracy, zapewnienia ciągłości działania lub stworzenia środowiska zapasowego dla kolokowanego rozwiązania. Kolokacja serwerów świadczona jest z gwarancją SLA oraz całodobową dostępnością dyżurnych inżynierów 3S Data Center.

bulb

Ponadto zapewniamy zabezpieczenie fizyczne przechowywanych zasobów poprzez zapewnienie ochrony fizycznej budynku, system kontroli dostępu osób, systemy monitoringu wizyjnego, odseparowanych stref świadczenia usług oraz systemów gaszenia gazami neutralnymi. Ciągłość działania centrum danych obejmuje również usługi telekomunikacyjne. Do ośrodków 3S Data Center doprowadzone są przyłącza światłowodowe z kilku niezależnych kierunków geograficznych zapewniając tym samym niezbędną redundancję łącz.

Dla klientów wymagających szczególnego bezpieczeństwa przechowywanych danych dla których kolokacja serwerów musi odbywać się w szczególnie kontrolowanym środowisku, proponujemy skorzystanie ze specjalnie wydzielonej Strefy Danych Osobowych w wybranym przez siebie centrum danych. Strefa ta spełnia restrykcyjne wymagania kolokacji serwerów oraz przechowywania danych wrażliwych zgodne z aktualnymi wytycznymi RODO. Kolokacja serwera odbywa się w monitorowanych elektronicznie szafach. Zgodność oraz bezpieczeństwo potwierdzone zostało dodatkowo certyfikatem zewnętrznej firmy audytującej Standarder – Program: Dane Osobowe pod Kontrolą.

Kolokacja serwera może być konsultowana z inżynierami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury centrum danych 3S Data Center celem zoptymalizowania warunków jego pracy, zapewnienia ciągłości działania lub stworzenia środowiska zapasowego dla kolokowanego rozwiązania. Kolokacja serwerów świadczona jest z gwarancją SLA oraz całodobową dostępnością dyżurnych inżynierów 3S Data Center.

Umów kontakt z doradcą